Faktoring Nedir?

Faktoring, bir alacak hesabının bu konuda faaliyet gösteren bir kuruluşa temliki yoluyla garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinden en az ikisinin bir arada alındığı finansal yöntemdir. Faktoring işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlara "Faktoring Şirketi" veya kısaca "Faktor", alacak hesabını Faktore devreden kişi veya kuruluşlara "Satıcı", satıcıya borçlanmış olan tarafa da "Alıcı" veya "Borçlu" adı verilir.

  • Satıcı, alacağına ilişkin faturasını düzenler ve mallarla beraber borçluya gönderir.
  • Satıcı alacağını temlik etmek için factora başvurur.
  • Factor, satıcı ile karşılıklı imzaladığı sözleşme şartları çerçevesinde alacağı temlik alır ve satıcıya belli bir iskonto oranı üzerinden ödemede bulunur.
  • Alacağın vadesi geldiğinde borçlu, ödemesini factora yapar.

Faktoring şirketleri müşterilerine 3 temel hizmet sunarlar. Bunlar;

Alacakların Tahsili ve Yönetimi: Alıcıya yapılan mal veya hizmet teslimine ilişkin alacağın factora devredilmesi ile, tahsilat yükümlülüğü ve hakkı Faktoring şirketine geçer. Dolayısıyla alıcının artık borcunu factora ödemesi gerekmektedir. Satıcı, kayıtlarında varsa sadece factorden alacaklarını, factor ise her bir alıcıdan olan alacaklarını takip eder.

Alacakların Garanti Edilmesi: Satıcı ile factor arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bazı durumlarda factor, alacak bedelinin ödenmemesi halinde doğacak riski üstlenebilir. Daha çok uluslararası ticarette işlerliği bulunan bu uygulama sonucunda satıcıya bir nevi kredi sigortası sağlanmaktadır.

Finansman: Faktor, devir aldığı alacaklarla ilgili olarak satıcıya, belli bir iskonto oranı üzerinden ön ödemede bulunur. Bu sayede satıcı, ileri vadeli bir alacağını az bir kayıpla erken tahsil etme imkanına kavuşmaktadır.

Faktoring'in Satıcıya Maliyeti

Faktoring Ücreti: İsteğe bağlı verilen önfinansman hizmeti için, vade ve risk dağılımına göre belli bir ücret (faiz, iskonto masrafı) tahakkuk etmektedir.

Komisyon: Toplam alacak tutarı üzerinden bir hizmet komisyonu (Faktoring komisyonu) tahakkuk eder. Bu komisyon, tıpkı faktoring ücreti gibi risk, iş yükü, vade ve toplam hacme göre değişir.

* Yurtiçi işlemlerde komisyon ve iskonto masrafı üzerinden BSMV mevcut olup, faktoring sözleşmeleri damga vergisinden muaftır.
Anasayfa       Kurumsal   |   Faktoring Nedir?   |   Belgeler   |   İnsan Kaynakları   |   İletişim