Faktoring Nedir?

Faktoring, bir alacak hesabının bu konuda faaliyet gösteren bir kuruluşa temliki yoluyla garanti, tahsilat ve finansman hizmetlerinden en az ikisinin bir arada alındığı finansal yöntemdir. Faktoring işlemlerini gerçekleştiren kuruluşlara "Faktoring Şirketi" veya kısaca "Faktor", alacak hesabını faktore devreden kişi veya kuruluşlara "Satıcı", satıcıya borçlanmış olan tarafa da "Alıcı" veya "Borçlu" adı verilir.

  • Satıcı, alacağına ilişkin faturasını düzenler ve mallarla beraber borçluya gönderir.
  • Satıcı alacağını temlik etmek için faktöre başvurur.
  • Faktor, satıcı ile karşılıklı imzaladığı sözleşme şartları çerçevesinde alacağı temlik alır ve satıcıya belli bir iskonto oranı üzerinden ödemede bulunur.
  • Alacağın vadesi geldiğinde borçlu, ödemesini faktöre yapar.
ÇAĞRI MERKEZİ
444 18 80
SİZE EN YAKIN
NEREDEYİZ?
BAŞVURU YAPMAK İÇİN... İŞLEM EVRAKLARI FAKTORİNG NEDİR?
BİZDEN HABERLER
Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir