Faktoring Avantajları

Alacakların Tahsili ve Yönetimi: Alıcıya yapılan mal veya hizmet teslimine ilişkin alacağın faktöre devredilmesi ile, tahsilat yükümlülüğü ve hakkı faktoring şirketine geçer. Dolayısıyla alıcının artık borcunu faktöre ödemesi gerekmektedir. Satıcı, kayıtlarında varsa sadece faktörden alacaklarını, faktör ise her bir alıcıdan olan alacaklarını takip eder.

Alacakların Garanti Edilmesi: Satıcı ile faktör arasındaki anlaşmaya bağlı olarak bazı durumlarda faktör, alacak bedelinin ödenmemesi halinde doğacak riski üstlenebilir. Daha çok uluslararası ticarette işlerliği bulunan bu uygulama sonucunda satıcıya bir nevi kredi sigortası sağlanmaktadır.

Finansman: Faktor, devir aldığı alacaklarla ilgili olarak satıcıya, belli bir iskonto oranı üzerinden ön ödemede bulunur. Bu sayede satıcı, ileri vadeli bir alacağını az bir kayıpla erken tahsil etme imkanına kavuşmaktadır.

ÇAĞRI MERKEZİ
444 18 80
SİZE EN YAKIN
NEREDEYİZ?
BAŞVURU YAPMAK İÇİN... İŞLEM EVRAKLARI FAKTORİNG NEDİR?
BİZDEN HABERLER
Powered by Tayburn

PDF dosyası içeriğini görüntülemek ve yazıcı çıktısını almak için Acrobat Reader yazılımı gereklidir.
Acrobat Reader Yazılımını İndir